60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Prace badawcze

W Zakładzie Techniki Świetlnej i Elektrotermii prowadzonych jest szereg prac badawczych poruszających aktualne problemy z zakresu:

 • urządzeń oświetleniowych, 

 • sprzętu oświetleniowego,

 • zastosowań promieniowania optycznego,

 • elektrotermii.

W szczególności prowadzone są następujące badania:

 • Badanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunkiwidzenia kierowców w ruchu drogowym. Projekt badawczy NN510666140 finasowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2013. Sprawozdanie merytoryczne (w wersji skróconej):  Sprawozdanie_NN510666140_S.pdf (rozmiar pliku 11.3 MB),
 • Ocena zagrożeń występujących w ruchu drogowym powodowana przez wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi; do pobrania raport z badań wykonanych na zlecenia Urzędu Miasta Poznania Opracowanie-RoM-3420-50-10.pdf (uwaga rozmiar pliku 42.9 MB),

 • badania warunków widzenia na wybranych stanowiskach pracy (stanowiska komputerowe, stanowiska kontroli wzrokowej),

 • badania eksploatacyjne oświetlenia drogowego (badania eksploatacyjne opraw drogowych, badania parametrów oświetlenia dróg, badania niezawodności widzenia na drogach),

 • aspekty ekonomiczno techniczne oświetlenia drogowego,

 • badanie sprzętu oświetleniowego (charakterystyki rozruchowe lamp wyładowczych, cechy jakościowe lamp, opraw oświetleniowych, materiałów i osprzętu oświetleniowego - stateczniki, zapłonniki, itp...),

 • komputerowo wspomagane obliczanie opraw oświetleniowych (patrz oprawy oświetleniowe),

 • Obliczanie rozkładów luminancji we wnętrzach z uwzględnieniem kierunkowo-rozproszonych charakterystyk odbiciowych materiałów (zobacz Radiance oraz k.wandachowicz-corr.pdf [2 336 KB])

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry