prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach

Urodził się 29 września 1926 roku w Poznaniu. W 1952 roku ukończył Szkołę Inżynierską w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera elektryka, a w 1957 roku tytuł magistra. W 1952 roku rozpoczął pracę w Szkole Inżynierskiej, która w 1955 roku przekształcona została w uczelnię akademicką - Politechnikę Poznańską. 

W 1964 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nadała mu stopień doktora nauk technicznych (temat pracy: "Ocena wpływu przestrzennego rozmieszczenia wysokoprężnych lamp rtęciowych na tętnienie światła"). 21 lutego 1968 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1968 roku powołany został na stanowisko docenta w Politechnice Poznańskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 roku.

W latach 1957-1970 pełnił kolejno funkcje: kierownika Laboratorium Oświetlenia oraz Zakładu Techniki Świetlnej i Instalacji Elektrycznych. Po przeprowadzonej w 1970 roku reorganizacji w Politechnice Poznańskiej związanej z wprowadzeniem w miejsce Katedr Instytutów został pierwszym dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej (1970-1981). 

W 1983 roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej organizując tam od podstaw Zakład Technik Radiacji. W 1984 roku został wybrany na rektora Politechniki Białostockiej i pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci. Zmarł w Białymstoku 3 kwietnia w 1988 roku w pełni sił twórczych.

Był jednym z najlepszych specjalistów w Polsce z zakresu techniki świetlnej. Wykonał dziesiątki prac naukowych, wychował rzeszę absolwentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w Poznaniu i w Białymstoku. Prowadził badania naukowe z zakresu podstaw techniki oświetlania oraz możliwości wykorzystania cech światła zmiennego w czasie w metrologii i nowych technologiach. Jest autorem kilku książek m.in.:

  • Tętnienie światła, WNT, Warszawa 1970. 

  • Podstawy techniki oświetlania, WNT, Warszawa 1982.

[Na podstawie następujących wydawnictw: "Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu", Poznań 1976., "Politechnika Białostocka 50 lat", Białystok 2000., oraz dzięki pomocy Pani Krystyny Horemskiej]

 Profesor Mieczysław Banach

Profesor Mieczysław Banach

 Profesor Mieczysław Banach - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej

Jego Magnificencja Profesor Mieczysław Banach, Rektor Politechniki Białostockiej

powrót na stronę głównądo góry