Do pobrania

Uwaga!

Prawa autorskie do udostępnionych na tej stronie programów należą do Politechniki Poznańskiej. Programy możesz używać do zastosowań niekomercyjnych, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pytania i uwagi:

QLumEdit_0.2.1-setup.exe [3628 KB]

Edytor plików w formacie Eulumdat. Za pomocą programu QLumEdit można tworzyć nowe pliki wykorzystując wbudowane szablony, edytować istniejące pliki używając metody kopiuj-i-wklej (zgodność z arkuszami kalkulacyjnymi OpenOffice.org Calc i Microsoft Excel), weryfikować dużą liczbę plików Eulumdat jednym przyciskiem, a także eksportować wszystkie dane do postaci strony HTML/PNG lub formatu IESNA LM-63-1995.

Zamieszczona tutaj wersja 0.2.1 programu QLumEdit pochodzi z pracy dyplomowej, której obrona odbyła się w lipcu 2007 roku, studenta specjalności Technika Świetlna Krzysztofa Strugińskiego. Najnowszą wersję programu można pobrać ze strony http://sourceforge.net/projects/qlumedit

Daylight_Factor-2005.xls [336 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie współczynnika oświetlenia dziennego. Obliczenia wykonywane są dla pustego pomieszczenia w kształcie prostopadłościanu z oknem lub zespołem okien umieszczonych na jednej ścianie. Uwaga, program działa poprawnie w programie Microsoft Excel 2003. 

Krzywa_swiatlosci-2005.xls [686 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający rysowanie krzywych światłości w układzie współrzędnych biegunowych. 

krzywe_swiatlosci2004.exe [417 KB]

Program umożliwiający rysowanie krzywych światłości w układzie współrzędnych biegunowych.

Dane zapisywane są w formacie "*.csv" (format Microsoft Excel, plik z wartościami rozdzielonymi średnikami). Do pobrania przykładowy plik z krzywą światłości żarówki głównego szeregu z bańką przeźroczystą: zarowka-2skP.csv.

krzywa_swiatlosci_v1.5-2003.xls [303 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający rysowanie krzywych światłości w układzie współrzędnych biegunowych. 

 

Odlegl-fotom-2005.exe [1192 KB]

Program umożliwiający obliczanie granicznej odległości fotometrowania dla liniowych i powierzchniowych źródeł światła.

Przeliczanie_rozkladow_widmowych-2005.xls [368 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający przeliczanie rozkładów  widmowych w zakresie od 300nm do 800nm dla następujących przypadków:

 • 2nm na 5nm

 • 2nm na 10nm

 • 5nm na 10nm

W arkuszu wpisanych jest kilka przykładowych rozkładów widmowych lamp. Program umożliwia pokazanie wykresu rozkładu widmowego.

Ra-CRI-2005.xls [747 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie wskaźników oddawania barw dla rozkładów widmowych lamp podanych w zakresie od 380nm do 780nm.

W programie zastosowane są dwie metody obliczeniowe:

 • met 1 - obliczane są skorygowane współrzędne uwzględniające różnice w temperaturze barwowej pomiędzy rozkładem badanej lampy a rozkładem iluminantu odniesieniowego (patrz Felhorski, Stanioch: "Kolorymetria trójchromatyczna").

 • met 2 - rozkład widmowy iluminantu odniesieniowego światła dziennego obliczany jest dla temperatury barwowej rozkładu widmowego badanej lampy.

 

Strumien-2005.exe [1677 KB]

Program umożliwiający obliczanie strumienia metodą strumieni cząstkowych na podstawie krzywych światłości. 

Krzywe światłości zapisywane są w plikach tekstowych. Do pobrania przykładowy plik z krzywymi światłości dla bryły fotometrycznej o dwóch płaszczyznach symetrii: 

2_plaszczyzna_symetrii_ex1.txt. Program współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym Krzywa_swiatlosci-2005.xls [686 KB].

 

TempBar-2004.exe [728 KB]

Program umożliwiający obliczanie temperatury barwowej najbliższej na podstawie wprowadzonych współrzędnych chromatyczności w układzie CIE UVW lub CIE XYZ. Program pokazuje położenie wprowadzanego punktu względem krzywej barwy ciała czarnego. Program pokazuje również linie izotemperaturowe i po wprowadzeniu współrzędnych punktu rysuje linię, która łączy wprowadzany punkt z odpowiadającym mu punktem barwy na krzywej barwy ciała czarnego. 

TemperaturaBarwowaBlok-2005.xls [432 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie temperatury barwowej najbliższej na podstawie wprowadzonych współrzędnych chromatyczności w układzie CIE UVW lub CIE XYZ. Program pokazuje położenie wprowadzanego punktu względem krzywej barwy ciała czarnego.

Wspolczynnik_odbicia-2005.xls [202 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie całkowitego współczynnika odbicia/przepuszczania strumienia świetlnego na podstawie wprowadzonego rozkładu widmowego promieniowania lampy oraz widmowych współczynników odbicia/przepuszczania materiału. Program posiada wpisaną bazę danych widmowych współczynników odbicia materiałów w systemie RAL.

Wspolczynnik_utrzymania-2005.xls [695 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie wartości całkowitego współczynnika utrzymania na podstawie sześciu cząstkowych współczynników związanych z następującymi czynnikami:

 • u1 - czynnik związany ze zmianami napięcia sieci zasilającej, temperatury otoczenia i właściwości stateczników,

 • u2 - czynnik związany ze starzeniem się materiałów zastosowanych w oprawach oświetleniowych,

 • u3 - czynnik związany z zabrudzaniem pomieszczenia,

 • u4 - czynnik związany z wygasaniem lamp,

 • u5 - czynnik związany ze zmniejszeniem strumienia świetlnego lamp,

 • u6 - czynnik związany z brudzeniem lamp i opraw oświetleniowych.

Wsp_chromatycznosci.xls [113 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie współrzędnych chromatyczności na podstawie wprowadzonego rozkładu widmowego lampy oraz na podstawie wartości widmowych współczynników odbicia/przepuszczania materiału.

Dostępne są opisy poszczególnych układów kolorymetrycznych autorstwa Janusza Ganczarskiego. Program wykonuje obliczenia dla następujących układów:

Strumien2.xls [27 KB]

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający obliczanie strumienia metodą strumieni cząstkowych na podstawie krzywych światłości. Do programu wprowadza się następujące dane:

 • E - wartości natężenia oświetlenia otrzymane z pomiarów/obliczeń dla układu fotometru ramiennego (w układzie współrzędnych biegunowych) w kątach gamma od 0 do 180 stopni ze skokiem kąta gamma 5 stopni.

 • r - długość ramienia fotometru, na podstawie której z prawa odwrotności kwadratów oblicza się wartości światłości w kątach gamma.

Program umożliwia obliczenie sprawności oprawy. Rysowany jest wykres krzywej światłości.

V.xls [46 KB]

Arkusz kalkulacyjny zawierający wartości względnej widmowej skuteczności świetlnej V(lambda) w zakresie długości fali od 360nm do 830nm w przedziałach co 10nm.

powrót na stronę głównądo góry