60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Konferencje

Pracownia Elektrotermii

Pracownia Elektrotermii, wchodząca w skład Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii, powstała w roku 1970 równocześnie ze stworzeniem Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej. Obecnie jej pracownikami są: 

  • dr hab. inż. Jacek Hauser, prof. PP, 

  • dr inż. Przymysław Skrzyspczak.

W ramach Pracowni Elektrotermii prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika i Energetyka obejmujące podstawy elektrotermii oraz termokinetyki. Pracownia dysponuje laboratorium pozwalającym prowadzić ćwiczenia laboratoryjne związane z programem studiów. W czasie zajęć studentom prezentuje się podstawowe przemiany elektrotermiczne oraz wybrane zjawiska termokinetyczne w urządzeniach elektrotermicznych. Laboratorium wykorzystywane jest także do prowadzenia badań naukowych, prac badawczych oraz opracowywania ekspertyz tematycznie związanych z wybranymi działami elektrotermii, a w szczególności z:

  • projektowaniem pieców rezystancyjnych, 

  • obliczeniami cieplnymi elementów grzejnych,

  • pomiarami temperatury,

  • zagadnieniami cieplnymi w sprzęcie oświetleniowycm,
  • pomiarami i badaniem wpływu temperatury na właściwości diod świecących (LED).

Laboratorium elektrotermii, nagrzewanie indukcyjne - kliknij aby powiększyć

Stanowisko do ćwiczeń laboratoryjnych z nagrzewania indukcyjnego.

Laboratorium elektrotermii, badanie pirometrów - kliknij aby powiększyć

Stanowisko do badania pirometrów zawierające model ciała doskonale czarnego.

Laboratorium elektrotermii, nagrzewanie indukcyjne prętów stalowych - kliknij aby powiększyć

Nagrzewanie indukcyjne prętów stalowych.

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry