60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Zobacz:

prof. M. Banach

Historia techniki świetlnej w Politechnice Poznańskiej

Kształcenie w zakresie techniki świetlnej, realizowane w obecnej formie, wyrosło i rozwinęło się z form kształcenia realizowanych w jednostkach organizacyjnych poprzedzających utworzenie Politechniki Poznańskiej. Po uzyskaniu niepodległości w 1919 r. utworzona została Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn w Poznaniu, która w 1927 r. została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W szkole tej na Wydziale Elektrotechniki wykładano przedmiot "Oświetlenie elektryczne". W latach 1927 do 1934 przedmiot ten wykładał Eugeniusz Jezierski, a w latach 1935 do 1939 inż. Jankowski. 

W 1932 roku powstał pierwszy skrypt na Wydziale Elektrycznym "Oświetlenie elektryczne" opracowany przez studentów Zdzisława Bitnera i Romana Czaplickiego na podstawie wykładów Eugeniusza Jezierskiego. Skrypt został opracowany przez studentów w ramach Bratniej Pomocy i bezinteresownie wykonany na powielaczu ręcznym przez członków Koła Elektryków.  

Po II wojnie światowej powstała w Poznaniu Szkoła Inżynierska. W ramach tej uczelni na Wydziale  Elektrycznym niektóre problemy techniki świetlnej omawiano w ramach przedmiotu "Instalacje Elektryczne". Przedmiot ten przez wiele lat wykładał doc. dr hab. inż. Kazimierz Leon Szymański. 

Od 1954 r. w programie kształcenia na Wydziale Elektrycznym przewidziano przedmiot "Oświetlenie elektryczne" i "Laboratorium oświetleniowe". Przedmiot ten prowadził prof. zw. dr inż. Stefan Seidel. Powstało wtedy laboratorium fotometryczne. Pierwsze selenowe ogniwo fotoelektryczne dla tego laboratorium ofiarował prof. Tadeusz Oleszyński. W późniejszych latach przedmiot "Oświetlenie elektryczne" przekształcił się w "Podstawy techniki świetlnej", który obejmował już wykłady, ćwiczenia, laboratoria i prace dyplomowe.

W roku 1969 z inicjatywy prof. Tadeusza Oleszyńskiego, przy poparciu prof. Stefana Seidla, władze Politechniki Poznańskiej wystąpiły z wnioskiem o utworzenie specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym. Kształcenie w ramach tej specjalności rozpoczęto w lutym 1970 r. Od 1974 r. specjaliści z techniki świetlnej kształceni są na specjalizacji technika świetlna w ramach specjalności "Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej".

W latach 1957-1970 kierownikiem Laboratorium Oświetlenia a później Zakładu Techniki Świetlnej i Instalacji Elektrycznych był prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach. Po przeprowadzonej w 1970 roku reorganizacji w Politechnice Poznańskiej związanej z wprowadzeniem w miejsce Katedr Instytutów został pierwszym dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej (1970-1981). 

Do końca roku akademickiego 2005/2006 specjalizację Technika Świetlna prowadził działający w ramach Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej, Zakład Techniki Świetlnej. W obecnej formie organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii prowadzi profil dyplomowania Technika Świetlna. Średnio rocznie specjalizację tę kończy kilkunastu studentów studiów dziennych magisterskich.

Ogniwo selenowe Dr.B.LANGE - kliknij aby powiększyćOgniwo selenowe Dr.B.LANGE - kliknij aby powiększyć

Pierwsze ogniwo fotoelektryczne podarowane przez prof. Tadeusza Oleszyńskiego.

Luksomierz JU16 - kliknij aby powiększyćOgniwo selenowe przeznaczone do pomiarów różnicowych - kliknij aby powiększyć

Jeden z pierwszych przenośnych luksomierzy JU16 (trzy zakresy pomiarowe 25lx, 100lx i 500lx) pracujący z ogniwem selenowym Fi102 (rok 1969) oraz jedno z pierwszych ogniw selenowych przeznaczonych do pomiarów różnicowych.

Głowica pomiarowa skorygowana do kosinusa kąta padania - kliknij aby powiększyćWykonana w Zakładzie Techniki Świetlnej w latach 60-tych głowica pomiarowa z ogniwem selenowym skorygowana do kosinusa kąta padania. Głowica ta wykonana została dla potrzeb pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, który jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał oświetlenie sztuczne projektowane przez doc. dr inż. Władysława Golika. Na czterech słupach umieszczono łącznie 360 projektorów firmy SIMENS z lampami metalohalogenkowymi o mocy 3,5 kW. Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej na wysokości 1,5 m nad murawą wynosiło 1200 lx a średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej 2000 lx.

[na podstawie wspomnień doc. dr inż. Władysława Golika, dr inż. Wacława Kędziory oraz Materiałów Historyczno-Metodycznych nr 20 Politechniki Poznańskiej z 1987 roku]

 Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, ok. roku 1919

 Strona tytułowa skrypu 'Oświetlenie elektryczne' rok 1932 - kliknij aby powiększyć

Strona tytułowa skryptu "Oświetlenie elektryczne", rok 1932.

 Strona 24-ta skrypu 'Oświetlenie elektryczne' rok 1932 - kliknij aby powiększyć

Strona 24-ta z liczącego 102 strony skryptu "Oświetlenie elektryczne", rok 1932

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry