60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

I. Tworzenie obiektów 3D

1.    Uruchom Desktop Radiance poprzez wybranie ikony programu lub wejście w menu Start è Programy è Desktop Radiance 1.0 è Desktop Radiance 1.02

 

2.    Pojawi się okno dialogowe „Rozpocznij”. Kliknij przycisk <Użyj standardu>, w ustawieniach wybierz jednostki „metryczne” i <kliknij OK>. Aby ustawić jednostki dla Desktop Radiance otwórz okno dialogowe Radiance è Preferences. W zakładce „General” w polu „Drawing units” zaznacz „Metric” a w polu „Unit type” wybierz „Metres”. Naciśnięcie <klawisza OK> spowoduje zatwierdzenie twojego wyboru odnośnie jednostek metrycznych.

 

Uwaga 1:

Modele przestrzenne obiektów w programie AutoCAD mogą być: szkieletowe, ściankowe i bryłowe. W obliczeniach, które będą oparte na programach Desktop Radiance i Radiance będziemy wykorzystywali obiekty ściankowe i bryłowe. Radiance posiada własne typy obiektów płaskich i przestrzennych, z których (i tylko z tych) można budować geometrie, są to (zobacz: Reference Manual refman.pdf [49KB]):

-  sphere – sfera (kula),

-  bubble – bańka (jest sferą, dla której normalna zwrócona jest do wewnątrz),

-  polygon – wielokąt, tworzy powierzchnię płaską,

-  cone – stożek,

-  cup – tworzy stożek, dla której normalna zwrócona jest do wewnątrz,

-  cylinder – walec,

-  tube - tworzy walec, dla której normalna zwrócona jest do wewnątrz,

-  ring – pierścień.

W programie AutoCAD będziemy mogli korzystać tylko z takich obiektów ściankowych i bryłowych, które będą mogły z powodzeniem być przekonwerterowane na format Radiance.

 

3.    Tworzenie obiektu typu SFERA. Obiekt ten może być utworzony jako typ ściankowy lub bryłowy.

-      SFERA obiekt bryłowy tworzymy następująco: Rysuj è Bryły è Sfera, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka sfery, wpisz 0,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień sfery, wpisz 0.2 ¿ . Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowaną sferę w całości. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance typem sphere,

-      SFERA obiekt ściankowy tworzymy następująco: Rysuj è Powierzchnie è Powierzchnie 3D... è Sfera <OK>, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka sfery, wpisz 0.5,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień sfery, wpisz 0.2 ¿ , kolejne pytanie dotyczy liczby segmentów wzdłużnych i poprzecznych na jakie zostanie podzielony rysowany obiekt, wpisz 20 ¿ 20 ¿ . Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowaną sferę w całości. SFERA – obiekt ściankowy – składa się z wielu płaskich powierzchni elementarnych. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance wieloma powierzchniami płaskimi typu polygon,

 

4.    Tworzenie obiektu typu STOŻEK. Obiekt ten może być utworzony jako typ ściankowy lub bryłowy.

-      STOŻEK obiekt bryłowy tworzymy następująco: Rysuj è Bryły è Stożek, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy stożka, wpisz 1,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy stożka, wpisz 0.2 ¿ , następne pytanie dotyczy wysokości stożka, wpisz 0.5 ¿. Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowany stożek w całości. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance typem cone,

-      STOŻEK obiekt ściankowy tworzymy następująco: Rysuj è Powierzchnie è Powierzchnie 3D... è Stożek <OK>, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy stożka, wpisz 1.5,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy stożka, wpisz 0.2 ¿ oraz o promień górnej podstawy stożka, jeżeli chcesz aby uzyskać stożek ścięty to na pytanie o promień górnej podstawy podaj wartość większą od zera np. wpisz 0.1 ¿ , następne pytanie dotyczy wysokości stożka, wpisz 0.5 ¿ , ostatnie pytanie dotyczy liczby segmentów na jakie zostanie podzielony rysowany obiekt, wpisz 20 ¿ . Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowany stożek w całości. STOŻEK – obiekt ściankowy – składa się z wielu (tutaj dwudziestu) płaskich powierzchni elementarnych. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance wieloma powierzchniami płaskimi typu polygon,

 

5.    Tworzenie obiektu typu WALEC. Obiekt ten może być utworzony jako ściankowy lub bryłowy.

-      WALEC obiekt bryłowy tworzymy następująco: Rysuj è Bryły è Walec, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy walca, wpisz 2,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy walca, wpisz 0.2 ¿ , następne pytanie dotyczy wysokości walca, wpisz 0.5 ¿. Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowany walec w całości. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance typem cylinder,

-      WALEC obiekt ściankowy tworzymy za pomocą obiektu STOŻEK: Rysuj è Powierzchnie è Powierzchnie 3D... è Stożek <OK>, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy, wpisz 2.5,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy, wpisz 0.2 ¿ oraz o promień górnej podstawy, podaj taką samą wartość jak dla dolnej podstawy, wpisz 0.2 ¿ , następne pytanie dotyczy wysokości, wpisz 0.5 ¿ , ostatnie pytanie dotyczy liczby segmentów na jakie zostanie podzielony rysowany obiekt, wpisz 20 ¿ . Wybierz widok „Izometryczny SW” lub inny aby obejrzeć narysowany walec w całości. WALEC – obiekt ściankowy – składa się z wielu (tutaj dwudziestu) płaskich powierzchni elementarnych. Tak narysowany obiekt jest zastępowany w Radiance wieloma powierzchniami płaskimi typu polygon.

 

6.    Zapisz utworzony rysunek pod nazwą „3d-1.dwg”. Rysunek powinien być zapisany w katalogu „C:\Program Files \Desktop Radiance”.

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikanastępny punkt