60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

II. Konwersja obiektów 3D AutoCAD - Radiance

7.    Przypisz materiał „2k216” do obiektu typu „SFERA obiekt bryłowy”: Radiance è Materials è Attach Material... <zaznacz sferę> ¿ (pamiętaj aby po zaznaczeniu obiektu wcisnąć klawisz „Enter”). Teraz powinno pojawić się okno „Materials Library”. Z listy dostępnych materiałów należy wybierz „2k216”. Zaakceptuj wybór klikając na przycisk <Attach>

 

8.    W podobny sposób jak w poprzednim punkcie przypisz następujące materiały do kolejnych obiektów:

-  SFERA obiekt ściankowy – materiał „2k217”

-  STOŻEK obiekt bryłowy – materiał „1k117”

-  STOŻEK obiekt ściankowy – materiał „2k228”

-  WALEC obiekt bryłowy – materiał „1k128”

-  WALEC obiekt ściankowy – materiał „4k413”

 

9.    Proces konwersji obiektów 3D z formatu AutoCAD na format Radiance przebiega podczas pierwszej fazy obliczeń a właściwie podczas przygotowywania tych obliczeń. Rozpocznij od: Radiance è Simulation è Camera <naciśnij Enter>

 

10.  Pojawi się okno „Define Scenario”. <Wpisz nazwę np. „3d”> <kliknij „OK”>

 

11.  Okno „Define Scenario” zostanie zamknięte i pojawi się zachęta do zaznaczenia obiektów, które mają zostać włączone w proces obliczeń, w polu dialogowym wpisz: wszystko ¿ ¿ (Uwaga, dwa razy naciśnij „Enter”).

 

12.  W tym momencie program buduje bazę danych potrzebną do wykonania obliczeń. Jednocześnie w katalogu głównym Desktop Radiance tworzony jest podkatalog (C:\Program Files\Desktop Radiance\3d-1) o takiej samej nazwie jak nazwa utworzonego wcześniej pliku z rysunkiem. W katalogu tym znajdą się wszystkie pliki potrzebne do wykonania obliczeń. Kiedy pojawi się okno „Camera Simulation Setup” <kliknij „Cancel”> aby je zamknąć.

 

13.  Przejdź do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\3d-1” i obejrzyj zawartość plików zawierających opis geometrii poszczególnych obiektów:

-  3d-1_m_2k216.rad - SFERA obiekt bryłowy

-  3d-1_m_2k217.rad - SFERA obiekt ściankowy

-  3d-1_m_1k117.rad - STOŻEK obiekt bryłowy

-  3d-1_m_2k228.rad - STOŻEK obiekt ściankowy

-  3d-1_m_1k128.rad - WALEC obiekt bryłowy

-  3d-1_m_4k413.rad - WALEC obiekt ściankowy

 

14.  Porównaj zapis geometrii poszczególnych obiektów z definicjami typów w dokumencie Reference Manual refman.pdf (49KB).

 

15.  Przejdź do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\3d-1\mat\lbnl” i obejrzyj zawartość plików zawierających opis materiałów przypisanych do danych obiektów:

-  2k216.rad

-  2k217.rad

-  1k117.rad

-  2k228.rad

-  1k128.rad

-  4k413.rad

 

16.  Porównaj opis materiałów z definicjami typów w dokumencie Reference Manual refman.pdf (49KB).

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikapoprzedni punktnastępny punkt