60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

III. Modyfikowanie obiektów 3D

17.  Narysowane wcześniej proste obiekty 3d można modyfikować. Najlepiej do tego celu nadają się obiekty ściankowe. Postawmy takie zadanie: stworzyć model klosza otwartego z uchwytem. Do realizacji tego zadania wykorzystamy utworzony wcześniej obiekt „SFERA obiekt ściankowy”. Powierzchnie elementarne tworzące ten obiekt są ze sobą związane. Klikając na jedną z nich zaznaczamy całą sferę. Zaczniemy więc od rozbicia tego obiektu, wpisz: rozbij ¿ <kliknij na SFERĘ obiekt ściankowy> a następnie <naciśnij Enter>.

 

18.  Po rozbiciu na elementy składowe można każdą elementarną powierzchnię składającą się na dany obiekt zaznaczać osobno. Wybierz „Widok z przodu” i za pomocą narzędzia „Zoom okno” powiększ tę część rysunku, która zawiera SFERĘ obiekt ściankowy.

 

     

 

 

19.  Zaznacz przeciągając wskaźnik myszy z lewa na prawo w dół siedem dolnych pasów (segmentów) obiektu. Po zaznaczeniu dolnego fragmentu sfery kliknij przycisk „Wymaż” na pasku narzędzi albo naciśnij klawisz „Delete”. Dolna część sfery zostanie wymazana i powstanie klosz otwarty.

 

20.  Po rozbiciu obiektu traci on swoje cechy związane z rodzajem przypisanego materiału. W związku z tym należy jeszcze raz przypisać do niego materiał. Utwórz uchwyt w górnej części klosza poprzez przypisanie trzem górnym pasom (fragmentom) sfery innego materiału: Radiance è Materials è Attach Material... <zaznacz trzy górne pasy sfery> ¿ (pamiętaj aby po zaznaczeniu obiektu wcisnąć klawisz „Enter”). Teraz powinno pojawić się okno „Materials Library”. Z listy dostępnych materiałów należy wybierz „RAL9005_Jet_black”. Zaakceptuj wybór klikając na przycisk <Attach>.

 

21.  Pozostałym częściom sfery tworzącym właściwy klosz przypisz inny rodzaj materiału: Radiance è Materials è Attach Material... <zaznacz pozostałe dolne pasy sfery> ¿ (pamiętaj aby po zaznaczeniu obiektu wcisnąć klawisz „Enter”). Teraz powinno pojawić się okno „Materials Library”. Z listy dostępnych materiałów należy wybierz materiał „2k217”. Zaakceptuj wybór klikając na przycisk <Attach>.

 

22.  W ten sposób powstał klosz otwarty z wydzielonym uchwytem. Następne zadanie polegać będzie na stworzeniu odbłyśnika walcowego. Wybierz „widok z góry” i powiększ fragment rysunku zawierający walec-obiekt ściankowy.

 

     

 

 

23.  Ustaw „nastawy obiektu” na „koniec”: <przytrzymaj klawisz „Shift” i kliknij prawym przyciskiem myszy> w rozwiniętym menu <kliknij na „Nastawy obiektu...”> <zaznacz „Koniec” i kliknij „OK”>.

 

24.  Obróć walec wokół osi Y: Zmiana è Operacje 3D è Obrót 3D <kliknij na walec-obiekt ściankowy> ¿ wybierz dwa punkty przez które będzie przechodziła oś obrotu <kliknij najbardziej wysunięty w górę a następnie najbardziej wysunięty w dół punkt podstawy walca> następnie podaj kąt obrotu, wpisz –90 ¿.

 

25.  Zmień widok na „Widok z przodu” i powiększ fragment rysunku zawierający Walec obiekt ściankowy.

 

26.  Rozbij Walec obiekt ściankowy, wpisz: rozbij ¿ <kliknij na WALEC obiekt ściankowy> a następnie <naciśnij Enter>.

 

27.  Po rozbiciu na elementy składowe można każdą elementarną powierzchnię składającą się na dany obiekt zaznaczać osobno. Zaznacz przeciągając wskaźnik myszy z lewa na prawo w dół pięć dolnych, widocznych pasów (dolną połowę) obiektu. Po zaznaczeniu dolnego fragmentu walca kliknij przycisk „Wymaż” na pasku narzędzi albo naciśnij klawisz „Delete”. Dolna część walca zostanie wymazana i powstanie odbłyśnik otwarty.

 

 

28.  Zmień widok na „Widok izometryczny SW” aby sprawdzić efekt wykonanych działań.

 

29.  Modelowanie odbłyśnika walcowego zakończymy poprzez utworzenie dwóch powierzchni zamykających połówkę walca w miejscach gdzie znajdowały się jego podstawy. W tym celu pozostając w widoku izometrycznym SW powiększ fragment rysunku zawierający rozpatrywany obiekt.

 

   

 

  

30.  Upewnij się, że zaznaczony jest „Koniec” w stałych trybach lokalizacji (Shift i prawy przycisk myszy). Użyj narzędzia 3WPOW do stworzenia obszaru 3-wymiarowego zamykającego odbłyśnik z lewej strony, wpisz 3wpow ¿ i <zaznaczaj kolejne punkty według kolejności podanej na rysunku>. Po dojściu do punktu nr 12 <naciśnij Enter> aby zakończyć.

 

31.  W wyniku zastosowania narzędzia „3wpow” powstanie pięć równoległych powierzchni leżących w jednej płaszczyźnie i zamykających odbłyśnik z lewej strony. <Utwórz podobne powierzchnie jak w poprzednim punkcie zamykające odbłyśnik z drugiej strony>.

 

Uwaga 2:

Po rozbiciu na powierzchnie elementarne obiektu złożonego, obiekt ten traci cechy materiału, który był do niego przypisany. W związku z tym należy jeszcze raz przypisać materiał teraz do wszystkich powierzchni elementarnych tworzących dany obiekt.

 

32.  Wprowadź do odbłyśnika obiekt posiadający kształt i wymiary świetlówki L15W (długość 438mm, średnica 26mm) Rysuj è Bryły è Walec, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy walca, wpisz: 2.531,0,0.062 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy walca, wpisz: 0.013 ¿ , na następne pytanie „śrOdek drugiej podstawy/<wysokość>” odpowiedz: o ¿ i wpisz: 2.969,0,0.062 ¿

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikapoprzedni punktnastępny punkt