60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

IV. Obiekty 3D o złożonej geometrii

Uwaga 3:

W programie AutoCAD istnieje szereg możliwości tworzenia ściankowych obiektów 3D o skomplikowanych kształtach. Jednym z ciekawszych ze względu na możliwość tworzenia brył obrotowych jest komenda POWOBROT. Zastosowanie jej umożliwia stworzenie ściankowego obiektu 3D poprzez obrót krzywej tworzącej wokół osi obrotu.

 

33.  Stworzymy klosz o symetrii obrotowej gdzie tworzącą będzie krzywa, a osią symetrii oś Z. Najpierw przesuniemy obiekt SFERA obiekt bryłowy, aby zrobić miejsce w początku układu współrzędnych: Zmiana è Przesuń, (lub przycisk „Przesuń” na pasku narzędzi) <kliknij na obiekt SFERA> po zaznaczeniu obiekty <naciśnij Enter> podaj współrzędne wektora przesuwającego obiekt w płaszczyźnie XY, wpisz 3.5,0,0 ¿ <naciśnij Enter> przy pytaniu o drugi punkt przesunięcia ponownie <naciśnij Enter>

 

34.  Wybierz „Widok z przodu” i zacznij wprowadzać współrzędne, przez które przechodzić będzie krzywa tworząca, wpisz 3wplinia ¿ na pytanie Od punktu, wpisz:

0.1375,0,0.25 ¿ następnie wprowadzaj kolejne współrzędne:

0.1325,0,0.2 ¿

0.09375,0,0.15 ¿

0.0775,0,0.1 ¿

0.08375,0,0.05 ¿

0.10625,0,0 ¿

0.1375,0,-0.05 ¿

0.1625,0,-0.1 ¿

0.175,0,-0.15 ¿

0.185,0,-0.2 ¿

0.1875,0,-0.25 ¿

po wprowadzeniu wszystkich współrzędnych zakończ naciskając <Enter>      

 

Zestawienie współrzędnych wierzchołków krzywej tworzącej

x

0.1375

0.1325

0.09375

0.0775

0.08375

0.10625

0.1375

0.1625

0.175

0.185

0.1875

y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

     

35.  Utwórz oś obrotu, wpisz: 3wplinia ¿ na pytanie Od punktu, wpisz: 0,0,-0.5 ¿ podaj współrzędne drugiego punktu : 0,0,0.5 ¿ zakończ <naciskając Enter>

 

36.  Zmodyfikuj zmienne systemowe odpowiedzialne za liczbę podziałów na powierzchnie elementarne, wpisz surftab1 ¿  i podaj wartość podziału: 36 ¿ następnie wpisz: surftab2 ¿ oraz wartość podziału 10 ¿

 

37.  Użyj komendy tworzącej powierzchnię obrotową: powobrot ¿ wybierz krzywą definiującą <kliknij na utworzoną wcześniej krzywą tworzącą> wybierz oś obrotu <kliknij na utworzoną wcześniej oś obrotu> potwierdź kąt początkowy 0 ¿ przy pytaniu o Zakres kątowy potwierdź pełen obrót <naciskając Enter>

 

38.  Usuń niepotrzebną już oś obrotu: <kliknij linię wyznaczającą oś obrotu> następnie <kliknij przycisk „Wymaż” znajdujący się na pasku narzędzi>

 

39.  W programie AutoCAD istnieje szereg możliwości modyfikowania istniejących obiektów. Jedną z ciekawszych jest komenda DOPASUJ. Najpierw stworzymy drugą część klosza: Rysuj è Powierzchnie è Powierzchnie 3D... è Stożek <OK>, pojawi się pytanie o podanie współrzędnych środka podstawy stożka, wpisz -0.5,0,0 ¿ , następnie zostaniesz zapytany o promień podstawy stożka, wpisz 0.2 ¿ oraz o promień górnej podstawy stożka, wpisz 0.25 ¿ , następne pytanie dotyczy wysokości stożka, wpisz 0.3 ¿ , ostatnie pytanie dotyczy liczby segmentów na jakie zostanie podzielony rysowany obiekt, wpisz 36 ¿

 

40.  Zmień widok na „Widok z dołu” i powiększ tę część rysunku, która zawiera dwa utworzone ostatnio obiekty. Połącz i dopasuj drugą część klosz (stożek) z pierwszą częścią (klosz o symetrii obrotowej), wpisz dopasuj ¿ i zaznacz obiekt, który będzie poddany transformacji <kliknij na stożek> po zaznaczeniu <naciśnij Enter> następnie będziesz klikał na punkty źródłowe (na stożku) i punkty docelowe (na kloszu o symetrii obrotowej), punkty te wyznaczają miejsca, w których związane będą dwa dopasowywane do siebie obiekty <kliknij na pierwszy punkt źródłowy> zaraz potem <kliknij na pierwszy punkt docelowy> następnie <kliknij na drugi punkt źródłowy> oraz <kliknij na drugi punkt docelowy> zakończ wskazywanie punktów <naciskając Enter> na pytanie czy skalować obiekty odpowiedz Tak, wpisz: t ¿

 

    

pierwsza i druga część klosza 

 

  

pierwszy punkt źródłowy                                                pierwszy punkt docelowy

 

    

drugi punkt źródłowy                                                     drugi punkt docelowy

 

   

efekt końcowy

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikapoprzedni punktnastępny punkt