60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

VII. Obliczanie oprawy z kloszem otwartym

(uwzględnienie rzeczywistego rozsyłu strumienia świetlnego lampy)

64. Ze strony: http://lumen.iee.put.poznan.pl/kw/oprawy/p-opr.html przekopiuj do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\klosz1” następujące pliki:

-  obliczenia_E-z100p.bat

-  z100p.rad

-  z100p.dat

-  z100p-2.dat

-  system-z100p.rad

Obejrzyj zawartość poszczególnych plików (uwaga! nie uruchamiaj pliku obliczenia_E-z100p.bat ani nie używaj komendy „Otwórz” w Eksploratorze Windows)  

 

Uwaga 9:

Uruchomienie pliku obliczenia_E-z100p.bat powoduje uruchomienie czterech opisanych w Uwaga 8 procesów, które prowadzą do obliczenia natężenia oświetlenia w punktach pomiarowych zapisanych w pliku punkty.txt z uwzględnieniem rzeczywistego rozsyłu przestrzennego strumienia lampy znajdującej się w oprawie.

 

Rzeczywisty przestrzenny rozsył strumienia lampy opisany jest w dwóch plikach:

- z100p.rad

            - z100p.dat

 

z100p.rad

  Używa funkcji brightdata do odczytania rozsyłu, który jest zapisany w pliku z100p.dat. Argumentem dla funkcji brightdata jest odwrotność powierzchni pozornej S, rzutu bryły źródła światła (tutaj kuli) na płaszczyznę (S=Pi*r2). Identyfikator funkcji brightdata (z100p.dist) jest modyfikatorem dla materiału light. A identyfikator materiału light (z100p_material) jest z kolei modyfikatorem oznaczającym materiał dla typu opisującego geometrię lampy (sphere). Argumentem dla materiału light jest strumień lampy wyrażony w kilolumenach.

 

z100p.dat

  Zawiera bezpośredni opis przestrzennego rozsyłu strumienia lampy. W pierwszej części pliku podaje się format zapisu danych, po którym następuje podanie wartości światłości dla poszczególnych kątów gamma w płaszczyznach C (patrz również plik z100p-2.dat). Wartości światłości „Ir” nie są podane bezpośrednio. W pliku z100p.dat należy zapisać światłości w kandelach na 1000 lumenów i podzielić je jeszcze przez 179:

 

 

z100p-2.dat

Zobacz jak można opisać bryłę fotometryczną lampy w kilku płaszczyznach C.

 

 

65. Uruchom obliczenia za pomocą programu obliczenia_E-z100p.bat  <w programie Eksplorator Windows zaznacz i naciśnij Enter lub dwa razy kliknij na plik obliczenia_E-z100p.bat>. Otworzy się okno MS-DOS, w którym wyświetlone zostaną kolejno uruchomione procesy. Po zakończeniu obliczeń zamknij okno MS-DOS.

 

66. Przejdź do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\klosz1” i obejrzyj zawartość pliku E_E-z100p.txt. W kolumnie znajdują się obliczone wartości natężenia oświetlenia E. Skopiuj całą kolumnę i wklej wartości E do kolumny arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. W arkuszu oblicz:

-  światłość I(g)=E*r2

-  światłość średnią I(g)śr. dla przedziałów Dg = 5 stopni

-  kąt bryłowy Dw w przedziałach określonych kątem płaskim Dg

-  strumień cząstkowy oprawy DFopr.

-  strumień całkowity oprawy Fopr.

-  sprawność oprawy hopr.  

 

67. Oblicz krzywą światłości dla innych płaszczyzn C (C0, C30, C60 i C90). Oblicz średnią arytmetyczną i porównaj uzyskaną krzywą światłości z krzywą otrzymaną dla równomiernego rozsyłu lampy.

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikapoprzedni punktnastępny punkt