60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Obliczanie opraw oświetleniowych

v 1.1, listopad 2002 (informacje: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl)

VIII. Obliczanie luminancji powierzchni klosza

68. Ze strony: http://lumen.iee.put.poznan.pl/kw/oprawy/p-opr.html przekopiuj do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\klosz1” następujące pliki:

-  obliczenia_L-z100p.bat

-  punkty-L1.txt

-  punkty-L2.txt

Potrzebne będą Ci również pliki, które już wcześniej kopiowałeś lub tworzyłeś (sprawdź czy znajdują się w Twoim katalogu): 

-  mat-klosz.rad 

-  klosz.rad 

z100p.rad

-  z100p.dat  

-  parametr.opt

-  system-z100p.rad  

punkty.txt

Obejrzyj zawartość poszczególnych plików (uwaga! nie uruchamiaj pliku obliczenia_L-z100p.bat ani nie używaj komendy „Otwórz” w Eksploratorze Windows) 

 

Uwaga 10:

Uruchomienie pliku obliczenia_L-z100p.bat prowadzi do obliczenia luminancji powierzchni klosza. Luminancja powierzchni klosza obliczana jest za pomocą programu rtrace (patrz czwarty, piąty i szósty proces w pliku obliczenia_L-z100p.bat):

 

rtrace -faa -h -ov @parametr.opt ioprawa-z100p.oct <punkty.txt> L_R.txt

 

rtrace -faa -h -ov @parametr.opt ioprawa-z100p.oct <punkty-L1.txt> L_R-1.txt

 

rtrace -faa -h -ov @parametr.opt ioprawa-z100p.oct <punkty-L2.txt> L_R-2.txt

 

Tym razem w opcjach programu rtrace nie wpisano –I  co powoduje, że obliczoną wartością będzie luminancja powierzchni wokół punktu, w który trafił śledzony promień.

 

Pierwszy z wymienionych wyżej procesów prowadzi do obliczenia luminancji oprawy (klosza i źródła światła) widzianej pod różnymi kątami w układzie fotometru ramiennego (o długości ramienia r = 3m) poruszającego się wokół oprawy umieszczonej w początku układu ze skokiem kąta g wynoszącym 5 stopni w zakresie od 0 do 180 stopni (patrz punkty i kierunki obserwacji zapisane w pliku punkty.txt). 

 

 

Drugi proces prowadzi do obliczenia luminancji zewnętrznej powierzchni klosza w trzech punktach A, B i C widzianych z punktu O (kierunek g=900), (patrz punkty i kierunki obserwacji zapisane w pliku punkty-L1.txt).

                        

   

 

Trzeci proces prowadzi do obliczenia luminancji wewnętrznej powierzchni klosza w trzech punktach D, E i F widzianych z punktu P (patrz punkty i kierunki obserwacji zapisane w pliku punkty-L2.txt).

 

 

  

 

69. Uruchom obliczenia za pomocą programu obliczenia_L-z100p.bat  <w programie Eksplorator Windows zaznacz i naciśnij Enter lub dwa razy kliknij na plik obliczenia_L-z100p.bat>. Otworzy się okno MS-DOS, w którym wyświetlone zostaną kolejno uruchomione procesy. Po zakończeniu obliczeń zamknij okno MS-DOS.

 

70. Przejdź do katalogu „C:\Program Files\Desktop Radiance\klosz1” i obejrzyj zawartość plików L_E.txt, L_E-1.txt i L_E-2.txt . Korzystając z wyników obliczeń zapisanych w plikach L_E-1.txt i L_E-2.txt oblicz średnią luminancję zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni klosza. Narysuj wykres L=f(g) (z wyników obliczeń zawartych w pliku L_E.txt).

powrót na stronę głównądo górypowrót na stronę główną Przewodnikapoprzedni punktnastępny punkt