60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Tematy projektów - 2001

Przedmiot: Komputeryzacja projektowania

Temat: Program komputerowy

Grupa: Technika Świetlna

Semestr: 8

Prowadzący: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl

Tematy projektów wydane w 2001 roku

Lp. Temat Opis
1 Program do oceny warunków widzenia na monitorach komputerowych. Program powinien przy losowo wybranym teście zliczać czas trwania testu oraz liczbę popełnionych błędów. Testy powinny mieć możliwość zmiany wielkości szczegółu pracy wzrokowej oraz kontrastu szczegółu z tłem. Rodzaje testów: porównywanie nazwisk, porównywanie cyfr, uzupełnianie wolnych miejsc, pierścienie Landolta.
2 Wyznaczanie wskaźnika luminancji (funkcji rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego - BRDF) opisanego za pomocą rozkładu Gaussa. Wyznaczanie przebiegu funkcji BRDF dla różnych kątów padania światła. Obliczanie całkowitego współczynnika odbicia z otrzymanego przebiegu BRDF.
3 Wyznaczanie rozkładu natężenia oświetlenia na dwóch równoległych powierzchniach z uwzględnieniem wielokrotnych odbić. Wyznaczyć rozkład natężenia oświetlenia na dwóch powierzchniach przy założeniu, że powierzchnie te mogą być pierwotnymi jak i wtórnymi źródłami światła.
4 Wyznaczanie rozkładu natężenia oświetlenia na dwóch prostopadłych powierzchniach z uwzględnieniem wielokrotnych odbić. Wyznaczyć rozkład natężenia oświetlenia na dwóch powierzchniach przy założeniu, że powierzchnie te mogą być pierwotnymi jak i wtórnymi źródłami światła.
5 Obliczanie strumienia świetlnego na podstawie krzywej światłości. Metoda strumieni cząstkowych z (1) równomiernym podziałem kąta płaskiego i (2) równomiernym podziałem kąta bryłowego. Porównanie wyników uzyskanych z obydwu metod.
6 Wyznaczanie parametrów źródeł światła jako danych wejściowych do systemu RADIANCE. Zapisywanie krzywej światłości w pliku w formacie systemu RADIANCE.
7 Przepływ ciepła przez walec wielowarstwowy. Proste zadanie. Dane są wzory – wyliczyć przebieg, utworzyć wykres.
8 Opory cieplne ciał o wybranych kształtach. Wyznaczyć wartości wg zadanych wzorów.
9 Nagrzewanie i stygnięcie czujników termometrycznych. Do zrobienia. Wyznaczyć wartości wg zadanych wzorów, utworzyć wykres.

powrót na stronę głównądo góry