60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Tematy projektów - 2003

Przedmiot: Komputeryzacja projektowania

Temat: Program komputerowy

Grupa: Technika Świetlna

Semestr: 8

Prowadzący: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl

Tematy projektów wydane w 2003 roku

Lp. Temat Opis
1 Rysowanie wykresów światłości w układzie współrzędnych biegunowych Program powinien umożliwiać rysowanie krzywej światłości w dolnej lub w górnej półprzestrzeni. Rysowana krzywa światłości powinna być wygładzona (interpolacja pomiędzy wprowadzonymi wartościami). Należy przewidzieć możliwość odczytu danych z pliku tekstowego lub wklejania tablicy zawierającej te dane do programu. Program powinien umożliwić rysowanie kilku krzywych światłości na jednym wykresie.
2 Zapisywanie danych oprawy w formacie EULUMDAT. Program powinien umożliwiać zapisywanie danych oprawy (w tym danych fotometrycznych) w ogólnie znanym formacie EULUMDAT. Podstawowym materiałem umożliwiającym zrealizowanie tego projektu jest opis formatu EULUMDAT (dokumentacja w języku angielskim lub niemieckim). Materiały: opis formatu EULUMDAT w języku angielskim - Eulumdat.html, publikacja Ian'a Ashdown'a zawierająca m.in. opis formatu EULUMDAT (ang.) - Thinking photometrically II.pdf (1188KB), przykładowe pliki w formacie EULUMDAT opraw firmy BEGA: BE1867-eul.txt (BEGA 6010) i BE1391-eul.txt (BEGA 6223). 
3 Zapisywanie danych oprawy w formacie IES. Uwagi jak wyżej, dotyczy formatu IES. Dokumentacja dostępna w języku angielskim. Materiały: opis formatu IES w języku angielskim - IESNA.txt, publikacja Ian'a Ashdown'a zawierająca m.in. opis formatu IES (ang.) - Thinking photometrically II.pdf (1188KB), przykładowe pliki w formacie IES opraw firmy BEGA: BE1867-ies.txt (BEGA 6010) i BE1391-ies.txt (BEGA 6223). 
4 Obliczanie strumienia świetlnego na podstawie krzywej światłości. Metoda strumieni cząstkowych. Bryła fotometryczna: a). obrotowo-symetryczna, b). z wydzielonymi płaszczyznami symetrii, c). niesymetryczna.
5 Obliczanie współrzędnych chromatyczności dla rozkładu widmowego danego promieniowania oraz dla rozkładu widmowego światła odbitego od materiału selektywnego. Program powinien umożliwiać obliczanie współrzędnych chromatyczności w układach XYZ i UVW. Należy zgromadzić bazę danych rozkładów widmowych typowych lamp elektrycznych. Materiały: funkcje kolorymetryczne: Color & Vision database [http://cvrl.ucl.ac.uk].
6 Wyznaczanie temperatury barwowej najbliższej. Program powinien umożliwiać obliczenie temperatury barwowej najbliższej dla podanych przez użytkownika współrzędnych chromatyczności w układach XYZ i UVW. Materiały: współrzędne chromatyczności ciała czarnego cc_chromat.xls. 
7 Obliczanie rozkładów widmowych promieniowania ciała czarnego i wolframu dla różnych temperatur i długości fali. Program powinien umożliwiać obliczanie rozkładu widmowego ciała czarnego i wolframu dla różnych temperatur i w różnych (zadanych) zakresach długości fali. Należy zgromadzić bazę danych emisyjności widmowych wolframu. Program powinien umożliwiać podanie użytkownikowi wartości emisyjności widmowych dla danej temperatury i danego zakresu długości fali.

powrót na stronę głównądo góry