60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. +48 61 6652397

fax +48 61 6652389

e-mail:napisz do nas


Studium podyplomowe

TECHNIKA ŚWIETLNA - Teoria, Pomiary i Zastosowania

Czwarta edycja, SP-190/3, 2017/2018

Podstawowe informacje

Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej zaprasza absolwentów wyższych szkół, posiadających dyplom magistra inżyniera lub dyplom inżyniera/ licencjata do udziału w czwartej edycji Studiów Podyplomowym TECHNIKA ŚWIETLNA - Teoria, Pomiary i Zastosowania.

Zakres tematyczny Studium obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studium podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego, m.in. diod świecących LED. Wykłady i laboratoria poprowadzą znakomici specjaliści z dziedziny techniki świetlnej, m.in. dr inż. Małgorzata Górczewska, dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz i dr inż. Małgorzata Zalesińska.

W poniższej tabeli - planowany rozkład zajęć w I i II semestrze (W - wykład, L - laboratorium, P - projekt, C - ćwiczenia)


Planowany rozkład zajęć

Poniżej zakres i tematyka prowadzonych zajęć.

1. PODSTAWY TECHNIKI ŚWIETLNEJ: podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki techniki świetlnej; podstawowe prawa techniki świetlnej; skuteczność promieniowania w wywoływaniu wrażeń wzrokowych; związki pomiędzy podstawowymi wielkościami fotometrycznymi; budowa oka, przebieg procesu widzenia; rodzaje wrażeń wzrokowych; podstawowe funkcje narządu wzroku; adaptacja, akomodacja, pole widzenia, ruchy gałek ocznych; czynniki sprzyjające zmęczeniu wzroku; obliczanie podstawowych wielkości fotometrycznych; oddziaływanie światła z materią - odbicie, przepuszczanie i pochłanianie strumienia świetlnego. Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych wielkości fotometrycznych, praw i zasad techniki świetlnej oraz fizjologii widzenia.

2. FOTOMETRIA I KOLORYMETRIA: warunki wykonywania pomiarów fotometrycznych; wzorce fotometryczne i spektrofotometryczne; analiza błędów niepewności i niepoprawności pomiarowej; własności fotoprzetworników; korekcja widmowa i przestrzenna fotoprzetworników; metody pomiaru podstawowych wielkości fotometrycznych; geometryczne systemy prezentacji własności fotometrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych; sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich rozkładów wielkości fotometrycznych; budowa i kalibracja mierników do pomiaru luminancji i natężenia oświetlenia; podstawy kolorymetrii; układy współrzędnych kolorymetrycznych X, Y, Z; U, V, W; CIE Lab; obliczenia i pomiar barwy. Celem przedmiotu jest poznanie warunków i zasad wykonywania pomiarów fotometrycznych oraz metod pomiaru podstawowych wielkości fotometrycznych, spektrofotometrycznych i kolorymetrycznych.

3. ZASADY PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA: komfort widzenia i wydolność wzrokowa; czynniki psychologiczne, a parametry oświetlenia; oddawanie kontrastu; klasy oświetlenia; rozkłady luminancji w polu pracy wzrokowej; podstawowe zasady rozmieszczania opraw oświetlenia ogólnego i miejscowego; zjawisko olśnienia; metody oceny olśnienia; sposoby ograniczania olśnienia; efektywność energetyczna oświetlenia. Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad oświetlania oraz czynników decydujących o jakości widzenia.

4. TECHNIKA OŚWIETLENIA: zasady psychofizjologiczne i estetyczne w projektowaniu oświetlenia; współczesne zalecenia i wymagania normatywne; wybór systemów oświetleniowych, dobór źródeł i opraw oświetleniowych; zmiany parametrów oświetleniowych w czasie i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; oświetlenie awaryjne; typowe rozwiązania w oświetleniu wnętrz: biura, szkoły, obiekty handlowe, obiekty przemysłowe; oświetlenie zewnętrzne: dróg, placów, parków; oświetlenie w sporcie]. Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie się z zasadami projektowania oświetlenia, tj. oceną wymagań wzrokowych, technicznych i estetycznych w doborze oświetlenia, z uwzględnieniem wymagań normatywnych.

5. SPRZĘT OŚWIETLENIOWY: parametry i charakterystyki lamp elektrycznych; lampy wyładowcze; charakterystyki wyładowania elektrycznego; zapłon i stabilizacja wyładowania; świetlówki - podstawy działania, budowa, charakterystyki, układy pracy; lampy HID (rtęciówki, sodówki, lampy metalohalogenkowe) - podstawy działania, parametry i charakterystyki, układy pracy; diody świecące - działanie, budowa, parametry i charakterystyki; systematyka opraw oświetleniowych; własności i charakterystyki materiałów stosowanych do budowy opraw oświetleniowych; sterowanie w obwodach opraw oświetleniowych. Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie się z budową i działaniem lamp elektrycznych: wyładowczych niskoprężnych (LF) i wysokoprężnych (HID) oraz diod świecących (LED) oraz szczegółowe poznanie budowy, parametrów i charakterystyk opraw oświetleniowych.

6. ŚWIATŁO W ARCHITEKTURZE I SZTUCE: oświetlenie muzeów; oświetlenie i iluminacja wnętrz obiektów architektonicznych (w tym obiektów sakralnych); iluminacja obiektów zabytkowych i nowoczesnych; oświetlenie zieleni. Celem przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie zasad projektowania oświetlenia eksponującego architekturę i sztukę, z uwzględnieniem wymagań i zaleceń normatywnych oraz ograniczeń konserwatorskich.

7. ZAGADNIENIA CIEPLNE W URZĄDZENIACH OŚWIETLENIOWYCH: źródła światła jako źródła ciepła; drogi rozpraszania ciepła; schematy cieplne; zarządzanie ciepłem (thermal menagment) w sprzęcie oświetleniowym; wpływ temperatury na charakterystyki fotometryczne, eksploatacyjne, niezawodnościowe sprzętu oświetleniowego. Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z generacją ciepła w urządzeniach oświetleniowych, z metodami jego rozpraszania do otoczenia, a także z wpływem nagrzewania się urządzeń oświetleniowych na ich charakterystyki eksploatacyjne.

8. KOMPUTERYZACJA PROJEKTOWANIA W TECHNICE ŚWIETLNEJ metody obliczania rozkładów natężenia oświetlenia i rozkładów luminancji we wnętrzach i terenach otwartych; praktyczne ćwiczenia w zakresie obliczanie parametrów oświetleniowych będących składnikiem projektu oświetlenia wnętrza (sala szkolna, biuro, sklep, magazyn, hala fabryczna); terenu otwartego (parking, kort tenisowy) i drogi; omówienie zagadnień związanych z uwzględnieniem wymagań norm przedmiotowych przy projektowaniu oświetlenia miejsca pracy; zasady i praktyczne przykłady obliczania współczynnika utrzymania i określania planu konserwacji; wykorzystanie programów CAD przy projektowaniu systemów oświetleniowych. Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z komputerowymi metodami obliczania wielkości świetlnych.

9. WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA: techniki modelowania 3d, tworzenie modelu 3d budynku w celu wykonania wizualizacji, przypisywanie właściwości refleksyjnych do materiałów, dodawanie tekstur, wybór i rozmieszczanie opraw oświetleniowych, tworzenie koncepcji oświetlenia, wizualizacjia rozkładów luminancji w programie 3ds max. Celem przedmiotu jest poznanie podstaw modelowania 3d oraz wykonywania fotorealiztycznych wizualizacji iluminowanych elewacji budynków.


Studia są dwusemestralne i rozpoczną się w drugiej połowie września 2017r. Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, na które składają się wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej.

Koszt udziału w Studium wynosi 4900 PLN za dwa semestry.

Zjazdy będą się odbywały raz lub dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w drugiej połowie października 2017 (20-21.10.2017) a zakończenie w połowie lipca 2018.

Zasady naboru:

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września 2017. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa - należy dostarczyć:

  • kartę zgłoszenia na studia podyplomowe,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studium przez pracodawcę),
  • Koszty uczestnictwa wynoszą 4900,00 PLN. Kwotę należy uiścić jednorazowo,
  • Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie wpłaty do dnia 15 września 2017.

Kierownik studium podyplomowego TECHNIKA ŚWIETLNA - Teoria, Pomiary i Zastosowania
Dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz
Tel. 61 6652397, e-mail: krzysztof.wandachowicz@put.poznan.pl

Biuro:
Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego studium podyplomowego:
Mgr Krystyna Horemska
Tel. 61 6652580, 607168230, e-mail: krystyna.horemska@put.poznan.pl
Ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Adres do korespondencji:
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe TŚ, Krystyna Horemska,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

lub zgłoszenia drogą elektroniczną: e-mail: krystyna.horemska@put.poznan.pl

Karta zgłoszenia

Do pobrania Karta zgłoszenia uczestnika Studium Podyplomowego:

Zgloszenie_SP4.doc (155 KB), Zgloszenie_SP4.pdf (179 KB).

Kartę należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres krystyna.horemska@put.poznan.pl

Ulotka zawierająca podstawowe informacje o Studium Podyplomowym: Ulotka_sp4_v2.pdf (1.4 MB)  

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry

aktualizacja: 04.10.2017