Absolwenci, rocznik 2005

Absolwenci 2005 - kliknij aby powiększyć

Od lewej stoją:

Przemysław Pluta, Tomasz Łopaczyk, Dawid Piotrowski, Marcin Buczak, Beata Siemieniuch, Krystian Siciński, Wojciech Nowakowski, Alicja Kosierkiewicz, Marcin Niewiedział, Jakub Guźniczak, Paweł Kocieł, Piotr Ratajkiewicz.

Od lewej kucają:
Piotr Drzewiecki, Radosław Babica, Marcin Stiller, Rafał Jahnke, Paweł Andrzejewski.

W kolejnych wierszach podano: nazwisko i imię studenta, nazwisko promotora i temat pracy dyplomowej:
1. Andrzejewski Paweł, promotor dr inż. A. Gandecki: "Oświetlenie podziemnych wyrobisk górniczych"
2. Babica Radosław, promotor dr inż. M. Górczewska: "Oświetlenie hal sportowych"
3. Buczak Marcin, promotor dr inż. M. Górczewska: "Oświetlenie stanowisk z monitorami"
4. Drzewiecki Piotr, promotor dr inż. A. Gandecki: "Oświetlenie obiektów naziemnych kopalni soli"
5. Guźniczak Jakub, promotor dr inż. M. Górczewska: "Oświetlenie muzeów"
6. Jahnke Rafał, promotor dr inż. W. Kędziora: "Badanie własności SPM2 z siatką dyfrakcyjną"
7. Kocieł Paweł, promotor dr inż. K. Wandachowicz: "Zastosowanie diody świecącej jako źródła światła w światłach obrysowych pojazdów samochodowych"
8. Kosierkiewicz Alicja, promotor dr inż. M. Górczewska: "Oświetlenie współczesnych obiektów sakralnych na przykładzie kościoław Choszcznie"
9. Łopaczyk Tomasz, promotor dr inż. W. Kędziora: "Własności statecznika elektronicznego HID-PV 150/s do lamp WLS"
10. Niewiedział Marcin, promotor dr inż. A. Gandecki: "Oświetlenie napowietrznych stacji elektroenergetycznych"
11. Nowakowski Wojciech, promotor dr inż. M. Górczewska: "Współczesne oświetlenie domów jednorodzinnych"
12. Piotrowski Dawid, promotor dr inż. A. Gandecki: "Oświetlenie przedszkoli"
13. Pluta Przemysław, promotor dr inż. W. Kędziora: "Zapłonniki elektroniczne do lamp wyładowczych"
14. Ratajkiewicz Piotr, promotor dr inż. M. Górczewska: "Oświetlenie obiektów handlowych"
15. Siciński Krystian, promotor dr inż. M. Górczewska: "Koncepcja architektoniczno-przestrzenna iluminacyjnego oświetlenia ulicy Paderewskiego w Poznaniu"
16. Siemieniuch Beata, promotor dr inż. M. Górczewska "Oświetlenie ekspozycyjne w sztuce"
17. Stiller Marcin, promotor dr inż. W. Kędziora: "Badania własności diod LED dla celów oświetleniowych"

Lista absolwentów, podano kolejno: nazwisko, imię oraz datę egzaminu dyplomowego.

1. Andrzejewski Paweł, 23.09.2005.

2. Babica Radosław, 24.10.2005.

3. Buczak Marcin, 07.07.2005.

4. Drzewiecki Piotr, 23.09.2005.

5. Guźniczak Jakub, 23.06.2005.

6. Kocieł Paweł, 26.10.2005.

7. Kosierkiewicz Alicja, 23.06.2005.

8. Łopaczyk Tomasz, 07.07.2005.

9. Niewiedział Marcin, 14.07.2005.

10. Nowakowski Wojciech, 23.06.2005.

11. Pluta Przemysław, 07.07.2005.

12. Ratajkiewicz Piotr, 23.06.2005.

13. Siciński Krystian, 07.07.2005.

14. Siemieniuch Beata, 23.06.2005.

15. Stiller Marcin, 14.07.2005.

powrót na stronę głównądo góry