Absolwenci, rocznik 2006

Absolwenci 2006 - kliknij aby powiększyć

Od lewej stoją:

Karol Witczak, Leszek Dobosz, Michał Marszał, Tomasz Sławski, Dominik Hoffman, Paweł Skrzypczak, Grzegorz Jasiński, Marcin Dziwak, Krzysztof Cierniak, Jerzy Balwiński, Tomasz Kaczmarek, Maciej Majchrowicz.

Od lewej u dołu: Michał Wojciechowski, Paweł Kurto, Paweł Batura, Wojciech Rybaczek, Krzysztof Jeżowski, Maciej Serwa, Norbert Majer, Jarosław Kowalczyk.

Na wspólnym zdjęciu brakuje Mateusza Filipiaka, Macieja Jóźwiaka, Waldemara Machniaka, Adama Polaka i Przemysława Skrzypczaka.

Przemysław Skrzypczak

Przemysław Skrzypczak

Mateusz Filipiak

Mateusz Filipiak

W kolejnych wierszach podano: nazwisko i imię studenta, nazwisko promotora i temat pracy dyplomowej:
1. Balwiński Jerzy - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Analiza porównawcza programów oświetleniowych do obliczania oświetlenia dróg"

2. Batura Paweł - dr inż. Aleksander Gandecki: "Urządzenia oświetleniowe i elektryczne w trakcji tramwajowej"

3. Cierniak Krzysztof - dr inż. Aleksander Gandecki: "Technika Oświetlania w fotografii"

4. Dobosz Leszek - dr inż. Aleksander Gandecki: "Oświetlenie sceny teatru w plenerze"

5. Dziwak Marcin - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Analiza porównawcza programów komputerowych do obliczania oświetlenia wnętrz"

6. Filipiak Mateusz - dr inż. Małgorzata Górczewska: "Oświetlenie iluminacyjne w architekturze obiektów sakralnych"

7. Hoffman Dominik - dr inż. Aleksander Gandecki: "Oświetlenie sal operacyjnych w szpitalu"

8. Jasiński Grzegorz - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Analiza porównawcza programów komputerowych służących do obliczenia parametrów oświetlenia wnętrz światłem dziennym"

9. Jeżowski Krzysztof - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Obliczanie oświetlenia z uwzględnieniem wyposażenia wnętrz"

10. Jóźwiak Maciej - dr inż. Małgorzata Zalesińska: "Regulatory mocy jako źródło oszczędności energii elektrycznej w oświetleniu drogowym"

11. Kaczmarek Tomasz - dr inż. Małgorzata Zalesińska: "Wpływ częstości konserwacji punktów świetlnych w oświetleniu drogowym na przyjmowany współczynnik utrzymania"

12. Kowalczyk Jarosław - dr inż. Małgorzata Zalesińska: "Zastosowanie diod LED we współczesnym oświetleniu"

13. Kurto Paweł - dr inż. Aleksander Gandecki: "Oświetlenie wnętrz obiektów sakralnych"

14. Machniak Waldemar - dr inż. Wacław Kędziora: "Wpływ pokrycia elektrod emiterem na parametry świetlówek"

15. Majchrowicz Maciej - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Analiza porównawcza programów komputerowych służących do wykonywania obrazów wizualizacji obiektów w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym"

16. Majer Norbert - dr inż. Małgorzata Górczewska: "Efektywność oświetlenia drogowego"

17. Marszał Michał - dr inż. Krzysztof Wandachowicz: "Stanowisko do badań cieplnych elementów energoelektroniki"

18. Polak Adam - dr inż. Wacław Kędziora: "Wpływ konstrukcji jarznika na parametry świetlówek kompaktowych"

19. Rybaczek Wojciech - dr inż. Wacław Kędziora: "Parametry i charakterystyki fotosyntezowe lamp i opraw oświetleniowych"

20. Serwa Maciej - dr inż. Aleksander Gandecki: "Oświetlenie terenów stacji kolejowej średniej wielkości"

21. Skrzypczak Paweł - dr inż. Wacław Kędziora: "Statecznik elektroniczny do świetlówek. Badania zapłonu lamp i regulacja częstotliwości"

22. Skrzypczak Przemysław - dr inż. Małgorzata Górczewska: "Oświetlenie rzeźb"

23. Sławski Tomasz - dr inż. Małgorzata Zalesińska: "Wielokryterialna analiza kosztów oświetlenia drogowego"

24. Witczak Karol - dr inż. Małgorzata Zalesińska: "Analiza zmian parametrów oświetlenia drogowego dla różnych geometrii urządzeń oświetleniowych"

25. Wojciechowski Michał - dr inż. Małgorzata Górczewska: "Właściwości źródeł światła do oświetlenia zewnętrznego"

Lista absolwentów, podano kolejno: nazwisko, imię oraz datę egzaminu dyplomowego.

1. Balwiński Jerzy, 08.08.2006.

2. Batura Paweł, 28.09.2006.

3. Cierniak Krzysztof, 28.09.2006.

4. Dobosz Leszek, 28.09.2006.

5. Dziwak Marcin, 11.10.2006.

6. Filipiak Mateusz, 27.07.2006.

7. Hoffmann Dominik, 29.06.2006.

8. Jasiński Grzegorz, 27.07.2006.

9. Jeżowski Krzysztof, 11.10.2006.

10. Jóźwiak Maciej, 11.10.2006.

11. Kaczmarek Tomasz, 08.08.2006.

12. Kowalczyk Jarosław, 21.06.2006.

13. Kurto Paweł, 27.07.2006.

14. Machniak Waldemar, 29.06.2006.

15. Majchrowicz Maciej, ? 2007

16. Majer Norbert, 27.07.2006.

17. Marszał Michał, 11.10.2006.

18. Matelski Paweł, 08.08.2006.

19. Polak Adam, 21.06.2006.

20. Rybaczek Wojciech, 29.06.2006.

21. Serwa Maciej, 28.09.2006.

22. Skrzypczak Paweł, 29.06.2006.

23. Skrzypczak Przemysław, 27.07.2006.

24. Sławski Tomasz, 08.08.2006.

25. Szubert Paweł, 05.10.2006.

26. Witczak Karol, 29.06.2006.

powrót na stronę głównądo góry