60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. (0-61) 6652688

fax (0-61) 6652389

e-mail:napisz do nas

Pliki i programy do pobrania: 

Do pobrania !

(informacje: Krzysztof Wandachowicz)

 

Pomoce dydaktyczne

Studia stacjonarne - przedmioty kierunkowe

Podstawy techniki świetlnej i promieniowania optycznego (kierunek Elektrotechnika, sem. 3, studia stacjonarne - I stopnia). 

Laboratorium techniki świetlnej: (wymagania: Wymagania_sem3.pdf)

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Badanie ostrości widzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Lab1.pdf
  • Ćwiczenie nr 2. Badanie luksomierza i pomiar rozkładu natężenia oświetlenia.  Lab2.pdf
  • Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie obrotowo-symetrycznej bryły fotometrycznej. Lab3.pdf
  • Ćwiczenie nr 4. Badanie świateł do jazdy dziennej. Lab4.pdf
  • Ćwiczenie nr 5. Pomiar strumienia świetlnego lamp do użytku domowego.  Lab5.pdf
  • Ćwiczenie nr 6. Badanie oświetlenia awaryjnego.  Lab6.pdf
 • Literatura:
  • Laboratorium z techniki świetlnej (praca zbiorowa pod redakcją Władysława Golika). Skrypt nr 1792. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
  • Bąk J., Pabiańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
  • Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
  • Czyżewski D., Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
  • E. Helbig: Podstawy fotometrii. WNT Warszawa 1985.

PE, Promieniowanie optyczne, kierunek Elektrotechnika, sem. 4, studia stacjonarne I stopnia:

 • Regulamin laboratorium: PO_regulamin.pdf (129 KB),
 • Ćwiczenie nr 1. Ocena zagrożenia promieniowaniem UV. PO_lab1.pdf (819 KB),
 • Ćwiczenie nr 2. Ocena zagrożenia światłem niebieskim. PO_lab2.pdf (724 KB),
 • Ćwiczenie nr 3. Ocena wpływu lamp elektrycznych na regulację rytmu okołodobowego. PO_lab3.pdf (1,9 MB),
 • Ćwiczenie nr 4. Ocena wpływu lamp elektrycznych na skuteczność procesu fotosyntezy. PO_lab4.pdf (1,7 MB),

Technika Świetlna i Elektrotermia (kierunek Elektrotechnika, sem. 1, studia stacjonarne II stopnia). Ćwiczenia laboratoryjne z Techniki Świetlnej:

 • Regulamin laboratorium: Regulamin_2016.pdf (7 KB),
 • Ćwiczenie nr 1. Badanie ostrości widzenia z uwzględnieniem olśnienia i zmiany kontrastu. Lab1.pdf (59 KB),
 • Ćwiczenie nr 2. Badanie charakterystyk rozruchowych wysokoprężnych lamp sodowych. Lab2.pdf (193 KB),
 • Ćwiczenie nr 3. Badanie bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego Lab3.pdf (777 KB).
 • Ćwiczenie nr 4. Ocena jakości oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach Lab4.pdf (560 KB).
 • Ćwiczenie nr 5. Pomiar luminancji materiałów o różnych właściwościach fotometrycznych. Lab5.pdf (155 KB),
 • Ćwiczenie nr 6. Badanie parametrów fotometrycznych źródeł światła o ukierunkowanym rozsyle światłości. Lab6.pdf (196 KB),

Podstawy techniki świetlnej i promieniowania optycznego (kierunek Elektrotechnika, sem. 3, studia stacjonarne - I stopnia). Do pobrania zestaw zagadnień na zaliczenie wykładu: Zaliczenie.pdf (27 KB).

Laboratorium techniki świetlnej: (wymagania: Wymagania_sem3.pdf)

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Badanie ostrości widzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Lab1.pdf,
  • Ćwiczenie nr 2. Pomiar strumienia świetlnego lamp do użytku domowego. Lab2.pdf,
  • Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie obrotowo-symetrycznej bryły fotometrycznej. Lab5.pdf,
  • Ćwiczenie nr 4. Badanie luksomierza i pomiar rozkładu natężenia oświetlenia. Lab4.pdf,
  • Ćwiczenie nr 5. Badanie oświetlenia awaryjnego. Lab-AW.pdf,
  • Ćwiczenie nr 6. Badanie świateł do jazdy dziennej. Lab6.pdf.
 • Literatura:
  • Laboratorium z techniki świetlnej (praca zbiorowa pod redakcją Władysława Golika). Skrypt nr 1792. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
  • Bąk J., Pabiańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
  • Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
  • Czyżewski D., Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.

Podstawy elektrotermii (kier. Elektrotechnika, sem. 4, studia stacjonarne - I stopnia) oraz

    Technika świetlna i elektrotermia (kier. Elektrotechnika, sem. 1, studia stacj. - II stopnia).

Laboratorium elektrotermii:

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Pomiar temperatury pirometrami. ET-Lab1.pdf (580 KB),
  • Ćwiczenie nr 2. Charakterystyki termometryczne termoelementów i metalowych oporników termometrycznych. ET-Lab2.pdf (6312 KB),
  • Ćwiczenie nr 3. Badanie metalowych termometrów oporowych. ET-Lab3.pdf (653 KB),
  • Ćwiczenie nr 4. Badanie termometrów termoelektrycznych. ET-Lab4.pdf (1242 KB),
  • Ćwiczenie nr 5. Badanie oporowych przewodów i elementów grzejnych. ET-Lab5.pdf ( 55 KB), 
  • Ćwiczenie nr 6. Wyznaczanie parametrów elektryczno-cieplnych oporowych przewodów i skrętek grzejnych, pracujących w układzie odniesienia. ET-Lab6.pdf (78 KB), 
  • Ćwiczenie nr 7. Wyznaczanie maksymalnych wartości prądów izolowanych przewodów elektrycznych. ET-Lab7.pdf (63 KB), 
  • Ćwiczenie nr 8. Badanie wnękowej nagrzewnicy mikrofalowej. ET-Lab8.pdf (189 KB),
  • Ćwiczenie nr 9. Wyznaczanie sprawności całkowitej różnych urządzeń elektrotermicznych. ET-Lab9.pdf (97 KB),
  • Ćwiczenie nr 10. Nagrzewanie pojemnościowe i indukcyjne. (Ćwiczenie pokazowe) ET-Lab10.pdf (197 KB),
  • Ćwiczenie nr 11. Wodne układy chłodzenia procesorów. PTCH-Lab11.pdf (1244 KB),
  • Ćwiczenie nr 12. Badanie właściwości dynamicznych czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych,
  • Ćwiczenie nr 13. Badanie techniczne żelazka. ET-Lab13.pdf (249 KB),
  • Ćwiczenie nr 14. Badanie kolektorów słonecznych. ET-Lab14.pdf (271 KB).

Elektrotermia (kier. Elektrotechnika, sem. 8, specj. UEiIwPP, studia jednolite magisterskie):

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Wodne układy chłodzenia procesorów. PTCH-Lab11.pdf (1244 KB),
  • Ćwiczenie nr 2. Charakterystyki termometryczne termoelementów i metalowych oporników termometrycznych. ET-Lab2.pdf (6312 KB),
  • Ćwiczenie nr 5. Badanie oporowych przewodów i elementów grzejnych. ET-Lab5.pdf ( 55 KB), 
  • Ćwiczenie nr 6. Wyznaczanie parametrów elektryczno-cieplnych oporowych przewodów i skrętek grzejnych, pracujących w układzie odniesienia. ET-Lab6.pdf (78 KB), 
  • Ćwiczenie nr 7. Wyznaczanie maksymalnych wartości prądów izolowanych przewodów elektrycznych. ET-Lab7.pdf (63 KB), 
  • Ćwiczenie nr 9. Wyznaczanie sprawności całkowitej różnych urządzeń elektrotermicznych. ET-Lab9.pdf (97 KB),

Termokinetyka - przedmiot obieralny:

(informacje: Konrad Domke)

Studia stacjonarne - specjalność Technika Świetlna

Sprzęt oświetleniowy (kierunek Elektrotechnika, sem. 6 i 7, studia stacjonarne - I stopnia).

Wykład:

Laboratorium:

Kolorymetria (kierunek Elektrotechnika, sem. 6, studia stacjonarne - I stopnia).

Wykład:

Sprzęt oświetleniowy (kierunek Elektrotechnika, sem. 3, studia stacjonarne- II stopnia).

Laboratorium:

Projekt oświetlenia (specjalność Technika Świetlna):

(prowadzący przedmiot: Krzysztof Wandachowicz)

Procesy elektrocieplne (specjalność Technika Świetlna, sem. 3).

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1 (temat nr 25). Pomiary temperatury różnych części wnętrzowych opraw oświetleniowych. ET-Lab25.pdf (687 KB),
  • Ćwiczenie nr 2 (temat nr 27). Symulacyjne badania termiczne opraw oświetleniowych z oprawkami E27, E14 i źródłami żarowymi. ET-Lab27.pdf (279 KB), 
  • Ćwiczenie nr 3 (temat nr 28). Badania termiczne świetlówek liniowych. ET-Lab28.pdf (261 KB).

Obliczanie opraw oświetleniowych (profil dyplomowania: Technika Świetlna):

(prowadzący przedmiot: Krzysztof Wandachowicz)

Komputeryzacja projektowania, sem.8:

(prowadzący przedmiot: Krzysztof Wandachowicz)

Radiance:

(informacje: Krzysztof Wandachowicz)

Elektroniczne formaty zapisu danych opraw oświetleniowych:

(informacje: Krzysztof Wandachowicz)

Studia niestacjonarne

Podstawy techniki świetlnej i promieniowania optycznego (kierunek Elektrotechnika, sem. 5, studia niestacjonarne - I stopnia). 

Laboratorium techniki świetlnej:

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Badanie ostrości widzenia w różnych warunkach oświetleniowych, Lab1.pdf
  • Ćwiczenie nr 2. Pomiar strumienia świetlnego lamp do użytku domowego, Lab2.pdf
  • Ćwiczenie nr 3. Badanie świateł do jazdy dziennej, Lab3.pdf
  • Ćwiczenie nr 4. Wyznaczanie obrotowo-symetrycznej bryły fotometrycznej, Lab4.pdf
 • Literatura:
  • Laboratorium z techniki świetlnej (praca zbiorowa pod redakcją Władysława Golika). Skrypt nr 1792. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
  • Bąk J., Pabiańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
  • Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
  • Czyżewski D., Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
  • E. Helbig: Podstawy fotometrii. WNT Warszawa 1985.

Technika Świetlna i Elektrotermia (kierunek Elektrotechnika, sem. 3, studia niest. II stopnia). Ćwiczenia laboratoryjne z Techniki Świetlnej: (Regulamin laboratorium: Regulamin.pdf)

 • Ćwiczenie 1. Wyznaczanie bryły fotometrycznej lamp i opraw oświetleniowych. Lab_NII-1.pdf
 • Ćwiczenie 2. Ocena jakości i efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz. Lab_NII-2.pdf
 • Ćwiczenie 3. Badanie oświetlenia awaryjnego. Lab_NII-3.pdf
 • Ćwiczenie 4. Badanie bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego. Lab_NII-4.pdf

Studia niestacjonarne, Elekrotechnika:

(prowadzący przedmiot: Krzysztof Wandachowicz)

 • Do pobrania materiały do wykładów:
 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:

Podstawy elektrotermii (kier. Elektrotechnika, sem. 8, studia niestacj. - I stopnia) oraz

    Technika świetlna i elektrotermia (kier. Elektrotechnika, sem. 3, studia niestacj. II stopnia).

Laboratorium elektrotermii:

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1. Pomiar temperatury pirometrami. ET-Lab1.pdf (580 KB),
  • Ćwiczenie nr 2. Charakterystyki termometryczne termoelementów i metalowych oporników termometrycznych. ET-Lab2.pdf (6312 KB),
  • Ćwiczenie nr 3. Badanie metalowych termometrów oporowych. ET-Lab3.pdf (653 KB),
  • Ćwiczenie nr 4. Badanie termometrów termoelektrycznych. ET-Lab4.pdf (1242 KB),
  • Ćwiczenie nr 5. Badanie oporowych przewodów i elementów grzejnych. ET-Lab5.pdf ( 55 KB), 
  • Ćwiczenie nr 6. Wyznaczanie parametrów elektryczno-cieplnych oporowych przewodów i skrętek grzejnych, pracujących w układzie odniesienia. ET-Lab6.pdf (78 KB), 
  • Ćwiczenie nr 7. Wyznaczanie maksymalnych wartości prądów izolowanych przewodów elektrycznych. ET-Lab7.pdf (63 KB), 
  • Ćwiczenie nr 8. Badanie wnękowej nagrzewnicy mikrofalowej. ET-Lab8.pdf (189 KB),
  • Ćwiczenie nr 9. Wyznaczanie sprawności całkowitej różnych urządzeń elektrotermicznych. ET-Lab9.pdf (97 KB),
  • Ćwiczenie nr 10. Nagrzewanie pojemnościowe i indukcyjne. (Ćwiczenie pokazowe) ET-Lab10.pdf (197 KB), 
  • Ćwiczenie nr 11. Wodne układy chłodzenia procesorów. PTCH-Lab11.pdf (1244 KB),
  • Ćwiczenie nr 12. Badanie właściwości dynamicznych czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych.

Procesy elektrocieplne (kier. Elektrotechnika, sem. 4, studia niestacjonarne - II stopnia).

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1 (temat nr 11). Wodne układy chłodzenia procesorów. PTCH-Lab11.pdf (1244 KB),
  • Ćwiczenie nr 2 (temat nr 7). Wyznaczanie maksymalnych wartości prądów izolowanych przewodów elektrycznych. ET-Lab7.pdf (63 KB), 
  • Ćwiczenie nr 3 (temat nr 26). Badanie termiczne opraw oświetleniowych. ET-Lab26.pdf (84 KB),
  • Ćwiczenie nr 4 (temat nr 4 LPO). Badanie promienników podczerwieni. Lab4.pdf (381 KB).

Termokinetyczne procesy w konwersji energii odnawialnej (kier. Energetyka, sem. 3, studia niestacjonarne - II stopnia).

 • Do pobrania dokumenty zawierające opis ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Ćwiczenie nr 1 (temat nr 11). Wodne układy chłodzenia procesorów. PTCH-Lab11.pdf (1244 KB),
  • Ćwiczenie nr 2 (temat nr 7). Wyznaczanie maksymalnych wartości prądów izolowanych przewodów elektrycznych. ET-Lab7.pdf (63 KB), 
  • Ćwiczenie nr 3 (temat nr 26). Badanie termiczne opraw oświetleniowych. ET-Lab26.pdf (84 KB),
  • Ćwiczenie nr 4. Ćwiczenie pokazowe: Nagrzewanie pojemnościowe i indukcyjne.  ET-Lab10.pdf (197 KB).

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry

aktualizacja: 04.05.2017