Złudzenia optyczne

Czy świat jest naprawdę takim jakim go widzimy?

Ile jest czarnych kropek? Czy lewe, centralne koło jest większe od prawego?

Obrazy Eschera mogą istnieć tylko na płaszczyźnie. Ile nóg ma słoń?

Czy poziome linie są równoległe?

Czy tu widać spiralę? Czy tu widać psa?

Ile widać tu kolorów? Tylko trzy: biały, zielony i różowy. Wydaje się, że są dwa odcienie różowego, ale jest tylko jeden.

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnoleść ltier przy zpiasie dengao sołwa.

Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria była na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać polbemórw ze zozumierniem tksetu.

Dzijee się tak datgelo, że nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

powrót na stronę głównądo góry